Du er her:

Skoler – Uderum til hele skolen – helhedsskolen

  • Indskoling, overbygning, mellemtrin
  • SFO, helhedsskole og førskole
  • Fritid, skoletid og efterskoletid

Skolen rummer enormt mange funktioner og børn med en stor aldersspredning. Børn fra 0.–10. klasse bruger ikke deres legeplads eller skolegård på samme måde. Det stiller store krav til skolernes udearealer, som skal være fleksible i løbet af dagen – og måske også være opdelt for at modsvare de mange brugeres behov. 

Unikke løsninger – til det unikke menneske

Bygningerne kan ligne hinanden, men menneskene bag murene er forskellige. Derfor er det naturligt for os at gå i dialog med jer om det udendørs område – gerne med deltagelse fra både skole og SFO.

Måske vægter I udeundervisning højt, måske har I en særlig holdning til materialer, eller skal skolens kreative musiklærer have sit eget område i skolegården? 

Læs mere om vores erfaringer med udeskole her...

Snittehytter, udeværksteder eller udelaboratorier er populære som aldrig før, og vi hjælper jer gerne på vej til den rette placering og udformning. Men vi vil gerne vide, hvem der skal bruge faciliteterne. For så bliver de udformet unikt til jer! 

Design og anlæg

Vi er specialiserede i at designe og anlægge skolegårde eller uderum ved skoler. Ved hjælp af vores arbejdsform, totalentreprisen, er det muligt for os at hjælpe jer sikkert i land med jeres legeplads-drømme.

Vores landskabsarkitekter rådgiver og tegner og får konkretiseret jeres mange drømme og idéer på papir. Som oftest udarbejder vi en helhedsplan med fotos og illustrationer, som bliver opdelt i etaper. Måske skal I ud at søge fonde? 

Læs mere om fondssøgning her...

Efterhånden som I har økonomi til det, kommer HedeDanmarks eget anlægsgartnerteam og udfører selve anlægget af den nye skolegård eller legeplads.

Elverpige som klatrevæg - Elverpigens hår danner en klatrevæg på Grevinge Centralskole, udarbejdet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, DGI og kunstneren Anette Barslund.
Åløb gennem skolegård - Skipper Clement Skolen i Aalborg har åløbet som en central del af udearealerne.

© HedeDanmark a/s | Kokholm 3 | 6000 Kolding | CVR 27623549 | Kontakt osCookies og privatlivspolitikker